Årets P4 Örebros lokalartist

Sedan det första O, Helga Natt 2001 har det varje år utsetts en artist med lokal anknytning till Örebro län. Artister får fritt anmäla sig till P4 Örebros årliga uttagning av Årets lokalartist. Av alla sökande väljs 10 personer ut som får utföra liveauditions framför jury. Fyra artister går vidare till final och då är det upp till Örebroarna att avgöra vem som blir årets lokalartist genom att rösta på sin favorit.