Teckenspråksgestaltning

Även i år framförs O, Helga Natt på teckenspråk. Teckenspråksgestaltningen visas på storbildsskärm riktning söderut på Drottninggatan.

Syntolkning

Årets O, Helga Natt kommer att syntolkas. De som vill ta del av tjänsten samlas kl 16.15 vid Elite Stora Hotellet. Därifrån kommer en värd att visa vägen till publikområdet som är reserverat för syntolkning. Området ligger mitt emot Pressbyrån och har plats för totalt 25 personer (inklusive ledsagare).

För mer information, välkommen att kontakta Ove Nilsson från SRF på telefon 0760-58 67 74 eller på e-post srf.orebro.lan@telia.com

Handikappanpassat

Det finns ett reserverat publikutrymme för människor med rörelsehinder. Platsen är densamma som tidigare år, det vill säga längst fram vid scenen med egen ingång från Nikolaigatan. Platsen är något mindre än tidigare och är flyttad en aning till vänster på grund av TV-produktionens utrustning.