Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och använder personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

    Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de syften för vilka information samlas in.
    Vi kommer att samla in och använda personlig information enbart med syftet att uppfylla de syften som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte får medgivande från den berörda personen eller enligt lag.
    Vi behåller endast personlig information så länge som det krävs för att uppfylla dessa syften.
    Vi samlar in personlig information med lagliga och rättvisa medel och, i förekommande fall, med den berörda personens kunskap eller samtycke.
    Personuppgifter ska vara relevanta för de syften för vilka de ska användas, och, i den utsträckning som är nödvändiga för dessa syften, ska vara korrekta, fullständiga och uppdaterade.
    Vi kommer att skydda personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
    Vi kommer att göra kunder tillgängliga för information om våra policyer och rutiner för hantering av personlig information.

Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personlig information skyddas och upprätthålls.